Zobrazit v češtině

Vedeli ste,
že spoliehaním sa na šťastie môžete prichádzať
až o 70 % vášho zisku?

Žijeme obklopení rizikami. Každé podnikanie je spojené s rizikom. Jedným z predpokladov úspešnosti podnikov sú neustále zmeny a zmeny sú vždy zviazané s rizikami.

Aj v činnosti orgánov verejnej správy či samosprávy majú riziká svoje miesto. Je povinnosťou vedenia týchto orgánov vykonávať alebo externe zabezpečovať analýzu rizík, stanovovať ich priority a bezprostredne prijímať potrebné opatrenia, rovnako ako to robia manažéri moderných súkromných firiem.

Spoliehať na šťastie je krátkozraké. Zvykať si na riziká a na chyby môže byť likvidačné.

Riadenie rizík umožňuje optimalizovať cestu k úspechu a stanoveným cieľom. Ich neriadenie vedie k prieťahom, slepým uličkám, materiálnym, finančným a ďalším škodám.

Vieme, čo je riziko a čo dokáže spôsobiť. Vieme ho nájsť a odhaliť jeho príčiny. Vieme rozpoznať a využiť pozitívne riziká a obrátiť ich na zisk. Naštartujeme vo vašej spoločnosti alebo vo vašom úrade systém riadenia rizík, ktorý vám následne odovzdáme, alebo ho budeme udržiavať za vás.
Je to ľahké.

Ako postupujeme?

Na krátkej a nezáväznej schôdzke vás zoznámime s možným priebehom, jednotlivými krokmi a výstupmi našej práce. Na základe týchto výstupov a vašich predstáv a potrieb spoločne nakonfigurujeme rozsah prípadnej spolupráce. Spoločne zahájime proces, ktorý vám umožní kontrolovať svoj rast a nedovolí rizikám akokoľvek ho narušovať.

Kontakty

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktuje nás, prosím,
ak ste zo súkromnej sféry na firma@rizenirizik.com,
ak ste z oblasti verejnej správy, potom na email verejnasprava@rizenirizik.com.
Radi vám pomôžeme aj
na telefónnom čísle +420 777 915 662.